Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Tým RPPI

Současný pracovní tým firmy je tvořen specialisty se zkušenostmi z oblasti železniční dopravy a z oblasti IT. Vedle konzultantů a projektových manažerů jsou členy týmu také specialisté zabývající se systémovou analýzou, návrhem architektury a designu informačních systémů. Součástí týmu jsou také specialisté na mezinárodní projekty disponující bohatými zkušenostmi a kontakty v různých mezinárodních oborových organizacích a institucích. Náš pracovní tým je základem společnosti a dává jí možnost disponovat jedinečným know-how, které zaručuje velmi silnou konkurenční výhodu.

 

Jednotlivé pracovní pozice a jejich odpovědnosti v rámci našeho týmu jsou:

 

Projektový manažer

Je odpovědný za řízení řešitelského týmu a komunikaci se zákazníkem na úrovni projektového výboru.

Předpoklady jsou přirozená autorita, profesionální vystupování a zkušenosti s projektovým řízením.

 

Konzultant

Je odpovědný za analýzy proveditelnosti, poradenství v rámci domény řešení a školení uživatelů.

Předpoklady jsou komunikativnost a znalost domén řešení (doprava, logistika, personalistika, obchod, plánování, ...).

 

Systémový analytik

Je odpovědný za komunikaci se zástupci zadavatele (budoucími uživateli), zmapování požadavků, analýzu současného stavu a analýzu požadovaného systému.

Předpoklady jsou analytické a logické myšlení, aktivní přístup, komunikativnost a znalost domén řešení (doprava, logistika, personalistika, obchod, ...).

 

Softwarový architekt

Je odpovědný za návrh systému zahrnující (systémovou architekturu, strukturu databáze, ...), integraci s okolím, bezproblémový průběh integračních a výkonnostních testů a nasazení výsledného řešení.

Předpoklady jsou analytické a logické myšlení a znalost IT trendů.

 

Programátor

Je odpovědný za implementaci dle zadání, konstrukci unit testů, základní testování, apod.

Předpoklady jsou logické myšlení, ochota učit se a aktivní přístup při řešení.

 

Tester

Je odpovědný za otestování aplikace dle testovacích scénářů, uživatelské testy a reportování ohledně výsledků testů.

Předpokladem je důkladnost.

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Zpět