Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Technologie

Liferay Portal

Liferay Portal je bezplatný open-source podnikový portál založený na jazyce Java. Umožňuje správu dat, aplikací a procesů z jednoho centrálního uživatelského rozhraní. Tyto stránky jsou vytvořeny v Liferay.

Liferay Portal
 

Java

Programovací jazyk Java nám umožňuje vytvářet spolehlivé a přenositelné aplikace.

Java
 

UML

V rámci analýz a návrhů využíváme vizuální modelovacích jazyků UML nebo SysML a tím přibližujeme budoucí systém uživateli.

UML
 

BPMN

Pro znázornění podnikových procesů využíváme notaci BPMN (Business Process Model and Notation), která umožňuje pomocí přesně definovaných pravidel vytvořit přehledné diagramy.

BPMN
 

.NET

Jsme schopni realizovat i SW na platformě .NET s využitím jazyka C#.

.NET

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Zpět