Goto Menu panel Goto Menu panel

...

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Představení firmy (kdo jsme)

Jsme dynamicky se rozvíjející firma se zaměřením na vývoj informačních systémů (IS) a na poskytování konzultačních služeb souvisejících s přípravou nebo zadáváním vývoje IS. Specializujeme se především na oblast železniční dopravy (nákladní i osobní, řízení provozu). Jedinečností firmy je výborná znalost prostředí spolu s kreativním přístupem k hledaným řešením.

Průběžně sledujeme nové technické a technologické směry, které lze vyžít při řešeních pro naše zákazníky.

Historie

Společnost vznikla v roce 2008 pod názvem CDT-International s.r.o. jako nástupce společnosti Trade CDT s.r.o. - dceřiné společnosti ČD Telematika a.s.. V roce 2009 se společnost CDT-International stala vlastnictvím pouze jednoho majitele — společnosti Rex Invest s.r.o. Společně s tímto krokem byl v roce 2009 také změněn název společnosti na RPP International s.r.o. (význam zkratky je Railway Process Project), který opět vystihuje poslání a zaměření společnosti. V této formě působí společnost doposud.

Vize

Chceme být pro naše zákazníky spolehlivým partnerem, který vždy přináší nové podněty a řešení založené na využití moderních trendů a progresivních technologií. Usilujeme o to, aby námi navrhovaná řešení umožnila našim zákazníkům být více efektivní ve všech jejich činnostech.

Potenciál našich lidských zdrojů chceme nabídnout všude tam, kde zákazník otevírá dveře pokrokovým technologiím pro zefektivnění jeho procesů.

Poslání

Naše stěžejní činnosti
 1. Procesní inženýring
  • Pro technologie osobní a nákladní železniční dopravy, pro oblast řízení provozu na železnici a železniční infrastrukturu
  • Na podporu IT systémů a optimalizace procesů v železniční dopravě
 2. Návrh IT řešení pro „core business" zákazníka
 3. Návrh a vývoj nových produktů
 4. Systémová analýza, zpracování systémových požadavků a analýz, zpracování designu navrhovaných systémů (vizuální modelování apod.)
 5. Tvorba softwarových řešení pro dopravu a logistiku
 6. Tvorba a zpracování
  • Technicko-ekonomických studií, studií proveditelnosti, návratnosti investic apod.
  • Strategických dokumentů pro zákazníky z oblasti firemní strategie
  • Obchodních nabídek, nabídek do evropských projektů, v rámci programů vědy a výzkumu
  • Poptávek, zadávacích dokumentací k veřejným soutěžím pro naše zákazníky
  • Odborných studií, analýz a posudků
 7. Integrace produktů
  • Návrhy komplexních řešení, dlouhodobá obchodní spolupráce
  • Optimalizace procesů, úspora zdrojů

Spolupráce

Naše schopnost spolupracovat s různými partnery (i v mezinárodním měřítku) a schopnost koordinovat činnosti v různých etapách realizace projektů je velmi významným faktorem na cestě za dosažením úspěchu a naplnění vize. Spolupráce se uskutečňuje především na poli:

 • obchodu,
 • implementační strategie,
 • vývoje a customizaci SW produktů,
 • integrace produktů.

Certifikáty

Jako důkaz kvalitního řízení ve vývoji softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií jsme obdrželi:

 • Certifikát číslo: CQS 2056/2019, který systém managementu kvality v organizaci RPP International shledal v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2016 Tento certifikát platí pro procesy „Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií".

Dále naše společnost získala tyto certifikáty a atesty:

 • Certifikát číslo: CQS 71/2019, který systém environmentálního managementu RPP International shledal v souladu s požadavky ČSN EN ISO 14001 : 2016. Tento certifikát platí pro procesy „Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií".
 • Certifikát číslo: CQS 72/2019, který systém managementu bezpečnosti informací v organizaci RPP International shledal v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001 : 2014. Tento certifikát platí pro celou společnost v souladu s „Prohlášením o aplikovatelnosti" pro obor „Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií".
 • Atest číslo: CQS 73/2019, který prohlašuje, že v organizaci RPP International je zavedeno a uplatňováno projektové řízení podle ČSN ISO 10006 : 2004. Dle atestu je uplatňován projektový management v oblasti „Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií", „Podpora provozu informačních systémů" a „Zajištění provozu informačních systémů".

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Zpět