Blog panel Blog panel

Recertifikace ISO

Ve společnosti RPPI na přelomu dubna a května proběhla recertifikace ISO.

23. 6. 2022

Firma RPPI byl úspěšně auditována v souladu s požadavky standardů ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 v rozsahu certifikace Vývoj softwaru a poskytování služeb v oblasti informačních technologií.

V rámci recertifikačního auditu ČSN EN ISO 9001:2016 byly prověřeny aplikované požadavky normy ČSN ISO 10006:2019 pro projektové řízení, které podporují certifikovaný rozsah systému managementu.


Zajištění podpory činnosti při revizi TSI TAF/TAP pro Drážní úřad ČR

Drážní úřad ČR uzavřel s RPPI smlouvu o zajištění podpory při zapojení do procesu revize směrnic TSI TAF/TAP.

16. 1. 2022

RPPI bude v roce 2022,  stejně jako v předchozím roce, zajišťovat podporu DÚ ČR v rámci probíhajícího procesu revize směrnic TSI TAF/TAP organizovaného a řízeného Evropskou agenturou pro železnice („EUAR").


Zajištění výkonu činnosti NCP pro Drážní úřad ČR

Drážní úřad ČR uzavřel s RPPI smlouvu o zajištění podpory činnosti NCP pro rok 2022.

16. 1. 2022

RPPI bude v roce 2022, stejně jako i v předchozích letech, zajišťovat podporu DÚ ČR při plnění funkce národního kontaktního místa pro ČR (NCP) ve smyslu článku 5 odst. 3 nařízení Komise EU č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu (TSI) subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě" železničního systému Evropské unie (TAF) a ve smyslu článku 6 nařízení Komise EU č. 1273/2013 ze dne 6. prosince 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu (TSI) subsystému „Využití telematiky v osobní dopravě" železničního systému Evropské unie (TAP).


Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Zpět