Blog panel Blog panel

Opatření k zamezení šíření COVID-19

Od 17.3.2020 jsme přešli na upravený pracovní režim, přičemž základem je zajištění plného chodu firmy, zajištění plnění pracovních úkolů, poskytování služeb a řešení projektů.

17. 3. 2020

Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé,
 
S ohledem na aktuální situaci v oblasti snahy zamezit šíření COVID-19, ve smyslu plného respektování legislativních opatření přijatých Vládou ČR a ostatními odpovědnými orgány ČR, jsme zavedli v naší společnosti potřebná opatření pro ochranu našich pracovníků i Vás, našich obchodních partnerů.

Od 17.3.2020 jsme přešli na upravený pracovní režim, přičemž základem je zajištění plného chodu firmy, zajištění plnění pracovních úkolů, poskytování služeb a řešení projektů. Plnění pracovních úkolů tak bude po nezbytně nutnou dobu zajišťováno v režimu z domova (tzv. „Home-office)", pro který jsme vytvořili a zajistili potřebné technické prostředky.  Současně jsme zajistili s omezeným režimem chod kanceláří jak v sídle společnosti (Praha), tak na pobočce v Pardubicích.
Jako jedno z opatření, které jsme také zavedli, je minimalizace fyzické účasti našich zaměstnanců na jednáních a poradách, ať již interních, tak s Vámi, našimi zákazníky. Prosíme Vás tímto tedy o shovívavost a možnost konání jednání jinou cestou, např. s využitím komunikačních nástrojů, které vám vyhovují.
 
Prosíme Vás tímto o součinnost a vstřícnost při řešení Vašich požadavků či jakýchkoliv provozních záležitostí, a z tohoto důvodu nás kontaktovali především elektronicky, včetně elektronického zasílání účetních dokladů.

Děkujeme za pochopení.
 
Roman Daněk,
Jednatel a ředitel společnosti


Analýza místních prací společnosti ČD Cargo, a.s.

Společnost RPPI zahájila práce na projektu „Analýza místních prací“ pro společnost ČD Cargo, a.s.

19. 3. 2018

Společnost RPPI v lednu 2018 zahájila práce na projektu „Analýza místních prací" pro společnost ČD Cargo, a.s. (ČDC), jehož cílem je posouzení racionálnosti některých činností a procesů ve stanicích ČDC především z pohledu IT. Následně budou navrženy doporučení na změny procesů a ICT podpory s cílem efektivnějšího plánování a řízení v oblasti místních prací i pro jednotlivé obchodní případy ČDC.


Speciální technologické komunikační rozhraní SŽDC

Dochází k dalšímu rozvoji „Speciálního technologického komunikačního rozhraní SŽDC“.

16. 3. 2018

V současné době dochází k dalšímu rozšíření rozvoje „Speciálního technologického komunikačního rozhraní SŽDC(STKR)". Jeho součástí je: 

  • Část Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP), kde probíhá příprava a implementace administrátorské části aplikace. 
  • Část Místní a traťové poznání (MTP), kde probíhá nasazení aktualizované verze aplikace do produkčního prostředí.


Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Zpět